Missie

Kortrijk is een ondernemende centrumstad met een rijk historisch verleden.
Op het kruispunt tussen heden en verleden wil de stad haar erfgoed valoriseren voor de toekomst en dit op een creatieve en innovatieve manier. Op deze manier wil de stad bouwen aan een dynamische erfgoedgemeenschap met een collectieve identiteit. Kortrijk geeft impulsen in de regio en moedigt aan om samen te werken en kennis uit te wisselen.

Visie

Het verleden van Kortrijk

De geschiedenis van Kortrijk gaat ver terug in de tijd, met als historisch hoogtepunt de Guldensporenslag. Kortrijk is een stad die zijn verleden koestert en een plaats wil geven in het heden. Er wordt resoluut gekozen voor restauratie en valorisatie van roerend en onroerend erfgoed.
Alle soorten erfgoed worden bewaard en ontsloten door middel van creatieve en vernieuwende methodieken.

Dynamische stad

Kortrijk leeft. De dynamiek is overal zichtbaar én voelbaar, ook in het beleid dat de stad uitstippelt, met aandacht voor openheid (de rasterstad), gebiedswerking en participatie. De integrale stadsontwikkeling op basis van innovatieve ideeën schept de toekomst van de stad. De cultuurtoeristische ontsluiting van de oude stadskern is in volle gang. De musea krijgen een nieuw élan en een sterk profiel.

Innovatie, creatie en design

Kortrijk hanteert innovatie, crea tie en design als kernwaarden. Door een dynamische interactie tussen verleden, heden en toekomst speelt Kortrijk in haar werking in op actuele en innovatieve thema’s en methodieken. Op die manier opent de stad een venster op de toekomst met respect voor de wortels in het verleden.

Centrumpositie in de regio

Kortrijk is een centrumstad met een blik op de regio. De thematiek van het vlas vormt de rode draad doorheen de interstedelijke werking. Kortrijk wil impulsen geven in de regio bij de uitbouw van een integraal erfgoedbeleid.