During Operation Chastise the previous May, the No. Naarmate hogere rangen worden bereikt is er meer xp nodig om een hogere rang te bereiken zie afbeelding rechts. Bij een gedeelde eerste, tweede of derde plaats wordt het geld verdeeld, wat er bij de derde plaats toe leidt dat er netto verlies wordt gemaakt.

While it is falling, the Flopper will pass. Late for the Prom 20 Escort the president to the secure location in downtown LA.

If you have any unlockables please submit them. Sono stati aggiunti anche dei nuovi nemici da affrontare, i Cani Infernali, delle belve infuocate ed esplosive che si materializzeranno occasionalmente nella mappa per interi round.