Ovom porukom iznova vas pozivam da molite za mir. Permettetegli di trasformarvi e di cambiarvi.

Samo ti ponavljam gradonacelnika niko ne fali!!! Oggi vi invito a cominciare a digiunare con il cuore.

Danas je dan mira, a u cijelom je svijetu mnogo nemira. Mk 10, Molimo, da se obrate, da bi Crkva uskrsnula u ljubavi.