Op 1 maart 2004 is de Erfgoedcel Kortrijk van start gegaan. Haar doelstellingen sluiten nauw aan bij het cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid. Hierin wordt voornamelijk belang gehecht aan de maatschappelijke inbedding van het cultureel erfgoed (naast de klassieke conservatie en ontsluiting) en aan het immaterieel cultureel erfgoed, in het bijzonder de verhalen en getuigenissen die het erfgoed omringen.

The Broel Towers in Kortrijk, Belgium